“ระฆังพระผู้เป็นเจ้าจิงเราจา” ระฆังประจำเมืองเมียนมาร์ อังกฤษอุตสาหะขนกลับประเทศแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จ!?

ภาพสีน้ำชิ้นนี้เป็นฝีมือของ ร้อยโท โจเซฟ มัวร์ (Lieutenant Joseph Moore) ที่กองร้อยที่ 89 กองทัพอังกฤษ เป็นเยี่ยมในรูปภาพชุดของมัวร์ที่ถูกนำออกเผยแพร่ในกรุงลอนดอน อังกฤษเมื่อปี คริสต์ศักราช 1825-1826 ซึ่งเป็นภาพชุดจากหลายสถานที่ในตอนที่เกิดการศึกอังกฤษ-ประเทศพม่าครั้งที่ 1 (คริสต์ศักราช 1824-1826) เพื่อช่วงชิงอำนาจสำหรับการครองดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ซึ่งเมียนมาร์จำเป็นต้องเสียเมืองปิ้งกุ้งให้กับอังกฤษไปในพ.ค. คริสต์ศักราช 1824

slotxo

ภาพนี้เป็นภาพรอบๆลานกว้างรอบเจดีย์ชเวดากองของประเทศพม่าจากคำพรรณนาภาพ ระฆังทางด้านขวามือเป็นระฆังที่หล่อขึ้นเมื่อปี คริสต์ศักราช 1779 หนัก 23.1 ตัน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 เมตร สูงจากพื้น 0.46 เมตร ซึ่งตรงกับรูปแบบของระฆังพระผู้เป็นเจ้าจิงข้าจา (Singu Min’s Bell) หนึ่งในระฆังประจำเมืองของชาวประเทศพม่าที่อังกฤษอุตสาหะขนกลับประเทศข้างหลังยึดปิ้งกุ้งได้เสร็จ

xoslot

โดยอังกฤษได้เขยื้อนระฆังขึ้นแพเพื่อถัดไปยังเรือที่หยุดรออยู่ แต่ว่าระฆังกำเนิดตกลงแม่น้ำ กองทัพอังกฤษพากเพียรกู้ระฆังตรงเวลากว่า 7 วันก็ไม่เป็นผลสำเร็จ

เครดิตฟรี

ตอนหลังแกนนำพระภิกษุชาวเมียนมาร์รายหนึ่งก็เลยได้รับอนุญาตจากอังกฤษให้กู้ระฆังใบนี้ได้ แล้วก็ชาวประเทศพม่าก็ทำเป็นเสร็จด้วยภูมิปัญญาพื้นเมือง โดยการมัดระฆังกับเสาเรือในตอนน้ำลง เมื่อน้ำขึ้นสายน้ำก็ช่วยดึงให้ระฆังหลุดจากโคลนได้ ระฆังใบนี้ก็เลยถูกเอามาจัดตั้งไว้ที่เจดีย์ชเวดากองดังที่เคย

สล็อต xo

Share This Post

Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress