ราชทินนาม “ทุกขราษฎร์” จากพระผู้แสดงวิชาช่วยสู้กองทัพประเทศพม่า สึกมารับราชการ

ในบรรดาราชทินนามต่างๆมีอยู่ราชทินนามหนึ่งซึ่งออกจะแปลก เป็นมีเกือบจะทุกเมือง ตัวอย่างเช่น ราชทินนาม ทุกขราษฎร์ ยังไม่เจอหลักเกณฑ์ว่าเป็นตำแหน่งสังกัดคนไหนกันแน่ เท่าที่เจอเก่าที่สุดในรัชกาลพระเจ้าตากสินมหาราช มีตำแหน่งพระยาทุกขราษฎร์ (ในหนังสือมหามุขมาตยานุฉันลวงศ์ของ กรัมศาสตราจารย์ราชการ ดอกกุหลาบ บอกว่า ครั้งธนบุรีมีตำแหน่งเจ้าพระยาทุกขราษฎร์ พยอม เมืองนครศรีธรรมราช) ที่เมืองพิษณุโลก ซึ่งถัดมาในรัชกาลที่ 1 ทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นเจ้าพระยามหาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศรีสมุหพระกระทรวงกลาโหม)

slotxo

ในประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชเล่าว่า เมื่อครั้งรัชกาลที่ 1 เมียนมาร์ลงไปโจมตีเมืองจังหวัดชุมพร เมืองจังหวัดสงขลา เมืองนครศรีธรรมราช เจ้าผู้ครองเมืองกรมการเมืองจังหวัดพัทลุงได้ยินข่าวว่าเมืองอีกทั้งสามเสียแก่ศัตรูแล้ว ก็หารือกันว่าจะชูครอบครัวหนี แต่ว่ามีรูปถ่ายหนึ่งชื่อมหาช่วย เป็นเจ้าอธิการวัดในตำบลเมืองจังหวัดพัทลุงไม่ยินยอมหนี แสดงวิชาเวทมนตร์คาถาลงเลขยันต์กะตรุดผ้าประเจียดมงคลให้แก่กรมการนายบ้านคนกรุงทั้งมวล

เขาเหล่านั้นก็นิยมยินดีถือมั่นเอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องคุ้มครองศาสตราวุธ พาให้กล้าขึ้นถึงบางทีอาจทำสงครามด้วยประเทศพม่าได้ กรมการก็เลยจัดพลได้พันเศษ แล้วเชิญชวนท่านมหาช่วยคุณครูเป็นโสดแบก (นัยหนึ่งว่าขี่ช้างมาในกองทัพด้วย) ยกกองทัพออกมาตั้งรอรบกองทัพเมียนมาร์อยู่ระหว่างทางห่างเมืองจังหวัดพัทลุง พระมหาช่วยมีปืน 2 กระบอก ยัดดินส่งให้ลูกศิษย์เดินยิงมาหน้าช้าง ประเทศพม่าศัตรูมองมองเห็นกองทัพใหญ่ชูมาก็แตกหนีไป

xoslot

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงดกททรงความคิดมีความเห็นว่า พระมหาช่วยเป็นคนที่ได้รับราชการมีความชื่นชอบมากมาย แม้กระนั้นหากจะพินิจไปด้านหน้าที่สมณะก็มีความคิดเห็นว่ามัวหมองอยู่ ก็เลยให้สึกออกมาจากบรรพชิตแล้วตั้งให้เป็นพระยาทุกขราษฎร์ ผู้ช่วยราชการเมืองจังหวัดพัทลุง รับราชการข้างคฤหัสถ์

ยิ่งไปกว่านี้ ในประวัติศาสตร์เมืองล้านช้างบอกว่า เมื่อ พุทธศักราช 2371 เมื่อคราวโจมตีเมืองเวียงจันทน์ ก็เอ่ยชื่อ พระยาทุกขราษฎร์ เมืองจังหวัดนครราชสีมา

เครดิตฟรี

ราชทินนาม ทุกขราษฎร์ นี้คงจะได้ตั้งต่อๆกันมาอีกหลายๆคนแล้วก็หลายเมือง ได้ตรวจทานในประวัติกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ขณะที่ทรงพระขอความกรุณาโปรดสถาปนาเจ้าหน้าที่รัฐ มีใจความตอนหนึ่งว่า “แล้วได้ตั้งตำแหน่งทุกขราษฎร์หัวเมืองภาคใต้ข้างเหนือด้วยทั้งมวล”

ดังต่อไปนี้หมายความว่าตำแหน่งทุกขราษฎร์มีอีกทั้งใต้และก็เหนือ บางครั้งตำแหน่งนี้จะมีฐานะเป็นกรมการเมือง ด้วยเหตุว่าได้เจอในประวัติประเทศไทยหน้า 734 ยุคกรุงธนได้ออกนาม ‘พระยาทุกขราชกรมการ’ ซึ่งรู้เรื่องว่าจะเป็น ‘พระยาทุกขราษฎร์’ นั่นเอง

แม้กระนั้นถัดมาในยุคข้างหลัง ตำแหน่งนี้ดูเหมือนลดจุดสำคัญลงเพราะเหตุว่าเหลือแค่บรรดาศักดิ์หลวงแค่นั้น และก็ปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่โปรดราชทินนามนี้ ดังมีหลักฐานว่าเมื่อ พุทธศักราช 2396 วันหนึ่งเสด็จออกในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระโปรดโปรดเกล้าฯ สั่งเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าน้องยาคุณ กรมหมื่นภูเขาบาลบริรักษาว่า

สล็อต xo

“ชื่อหลวงทุกขราษฎร์ที่เรียกมาเมื่อก่อนๆนั้นหาชอบกลไม่ฟังมองเป็นครั้งอย่างกับปฏิบัติทุกข์ให้แก่อาณาประชาชนพลเมืองให้ได้รับความเดือดร้อน”

ก็เลยทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกใหม่ ด้วยใจจะไม่ให้ผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาวิชาทราบภาษาแคว้นมคธสันสกฤตทบทวนละเอียดติเตียนคนรุ่นก่อนได้ ก็เลยเปลี่ยนแปลงราชทินนามใหม่เป็น หลวงทุเลาทุกขราษฎร์ หรือจะว่าแต่ว่า หลวงบรรเทาความทุกข์ เพียงแค่นั้นก็เพียงพอจะฟังได้…

Share This Post

Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress