6 เทพธิดากรีกที่สำคัญ

เทพนิยายกรีกเทพธิดากรีกมักมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์บางครั้งก็มีเมตตา แต่มักจะโหดเหี้ยม เทพธิดาเป็นตัวอย่างของบทบาท
หญิงที่มีค่า (โบราณ) ซึ่งรวมถึงหญิงพรหมจารีและมารดา
Aphrodite: เทพธิดาแห่งความรักของกรีก
Aphrodite เป็นเทพธิดาแห่งความงามความรักและเรื่องเพศของกรีก บางครั้งเธอเป็นที่รู้จักในนามไซเปรียนเนื่องจากมีศูนย์กลางลัทธิของอะโฟรไดต์ในไซปรัส Aphrodite เป็นแม่ของเทพเจ้าแห่งความรัก Eros เธอเป็นภรรยาของเทพเฮเฟสตัสที่น่าเกลียดที่สุด

เครดิตฟรี

Artemis: เทพธิดาแห่งการล่าของกรีก
อาร์เทมิสน้องสาวของอพอลโลและลูกสาวของซุสและเลโตเป็นเทพีแห่งการล่าของกรีกที่ยังให้ความช่วยเหลือในการคลอดบุตร เธอมาเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์

สล็อต

Athena: เทพธิดาแห่งปัญญาของกรีก
Athena เป็นเทพธิดาผู้อุปถัมภ์ของเอเธนส์เทพีแห่งปัญญาของกรีกเทพธิดาแห่งงานฝีมือและในฐานะเทพธิดาแห่งสงครามผู้มีส่วนร่วมในสงครามโทรจัน เธอให้ของขวัญต้นมะกอกแก่เอเธนส์โดยให้น้ำมันอาหารและไม้
Demeter: เทพธิดาแห่งเมล็ดพืชของกรีก

สล็อตออนไลน์

Demeter เป็นเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์เมล็ดพืชและการเกษตรของกรีก เธอเป็นภาพเหมือนมารดาที่โตเต็มที่ แม้ว่าเธอจะเป็นเทพธิดาที่สอนมนุษย์เกี่ยวกับการเกษตร แต่เธอก็เป็นเทพธิดาที่รับผิดชอบในการสร้างฤดูหนาวและลัทธิทางศาสนาที่ลึกลับ
เฮร่า: เทพธิดาแห่งการแต่งงานของกรีก
เฮร่าเป็นราชินีแห่งเทพเจ้ากรีกและเป็นภรรยาของซุส เธอเป็นเทพธิดาแห่งการแต่งงานของกรีกและเป็นหนึ่งในเทพธิดาแห่งการคลอดบุตร

jumboslot

เฮสเทีย: เทพธิดากรีกแห่ง Hearth
เทพีเฮสเทียของกรีกมีอำนาจเหนือแท่นบูชาเตาไฟศาลากลางและรัฐต่างๆ เพื่อตอบแทนคำปฏิญาณเรื่องพรหมจรรย์ซุสได้มอบหมายให้เฮสเทียในบ้านของมนุษย์

slot

Share This Post

Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress